Вчення

Вчення буддизму залишається тим даром, що звільняє людство вже протягом 2550 років. Недогматичне за своїм змістом, вільне від дивних богів чи заповідей, воно здатне навчити людей приносити користь як собі, так і іншим. Саме в наш час, коли існує так багато людей із незалежним мисленням, а засоби зв’язку є надзвичайно досконалими, можливо зібрати, систематизувати та розповсюджувати давнє буддійське вчення у новому світлі, подаючи його в привабливій та свіжій манері.

kanjur

Зібрання 84 тисяч повчань Будди пропонує величезну кількість знань і методів, спрямованих на повне розкриття потенціалу ума. Існують три основні групи повчань, які відповідають різним тенденціям і здібностям людей, що практикують учення Будди. Це Малий шлях (який також називають Вчення старійшин (санск. Тхеравада), Великий шлях  і Діамантовий шлях. За своїм змістом ці шляхи спираються один на одного і відображують особливості учнів Будди.

Учні, які прагнули уникнути страждання, одержували від Будди настанови щодо причини та наслідку. Ці повчання належать до рівня Малого шляху (санскр. Хінаяна). Учні Малого шляху приділяють особливу увагу заспокоєнню ума й утриманню його в цьому стані. У повсякденному житті практик на цьому рівні намагається, перш за все, уникати дій, що ведуть до страждання. У Тхераваді особливе місце займає чернецтво. Цей напрям буддизму значно поширений в країнах Південної Азії.

Якщо до Будди зверталися учні, які прагнули робити якомога більше для блага інших істот, то вони отримували вчення про мудрість та співчуття. Цей цикл повчань належать до рівня Великого шляху (санскр. Махаяна). На цьому шляху величезна увага приділяється буддійській філософії і психології, медитація спрямована на розвиток співчуття і мудрості та на пізнання пустоти всіх явищ: оскільки все, що відбувається у світі, зумовлене певними причинами і постійно змінюється, то, кінець кінцем, усі явища та ідеї на абсолютному рівні не мають постійної і реальної природи. У повсякденному житті послідовники Великого шляху прагнуть уникати гніву. На цьому рівні практикують як ченці, так і миряни.

Якщо ж люди щиро довіряли власній просвітленій природі, притаманній також іншим істотам, Будда вчив їх Діамантовому шляху (санскр. Ваджраяна). У цьому випадку він виявлявся у формах енергії та світла, або ж безпосередньо передавав просвітлений погляд як потік усвідомлення. Таким чином він передавав своє просвітлене бачення природи ума (Махамудру, або Велику печатку). На цих повчаннях ґрунтується Діамантовий шлях. Повчання Ваджраяни в Тибеті йшли, головним чином, лініями передавання Н’їнгма, Сак’я і Каґ’ю, а в Китаї, Японії та Кореї — школами Дзен.

Лінія Карма Каґ’ю

Лінія Карма Каґ’ю — одна з чотирьох основних шкіл тибетського буддизму. Оскільки це лінія прямого усного передавання, медитація вважається тут особливо цінною. DWBscr1Завдяки взаємодії з досвідченим вчителем, ці методи можуть привести до безпосереднього переживання природи ума. Історичний Будда Шак’ямуні вчив методам Карма Каґ’ю своїх найближчих учнів. Надалі ці методи передавали індійські махасиддхи Падмасамбхава, Тілопа, Наропа, Майтріпа та славні тибетські йогіни Марпа та Міларепа. У ХІІ сторіччі ченець Гампопа передав повчання першому Ґ’ялва Кармапі, чиї послідовні свідомі переродження зберегли вчення живим і міцним досі. Нині великі тибетські вчителі (тиб. лами), такі як Й.С. Кармапа XVII Трінле Тхає Дордже та Шамар Рінпоче передають цю безперервну традицію під час відвідин багатьох буддійських центрів Карма Каґ’ю в усьому світі.

Школа Карма Каґ’ю пропонує практичне вчення, яке можна застосовувати в повсякденному житті. Усе багатство цих методів доступне для мирян та йогінів, за їхньою допомогою можна розвивати притаманні уму багатство та ясність як в медитації, так і в повсякденній діяльності. Дах самозвільнювального вчення Великої печатки спирається на три колони: перевірені недогматичні повчання, медитація та методи, здатні зміцнити досягнуті рівні усвідомлення.

Буддизм сьогодні

Сучасному світові Діамантовий шлях пропонує «ефективні методи, які ведуть до безпосереднього переживання ума», — таке пояснення цьому дав Лопен Цечу Рінпоче, один з найдосвідченіших вчителів тибетського буддизму. Людина вчиться сприймати світ крізь призму багатства та самовизволення. Медитації Діамантового шляху допомагають розвинути глибоке внутрішнє багатство та ведуть до природного та незворушного стану ума, з якого може виникнути будь-яка просвітлена активність.

Цей вебсайт присвячено повчанням Діамантового шляху школи Карма Каґ’ю під духовним керівництвом Й.С. Кармапи Трінлєй Тхає Дордже. Кваліфіковані майстри медитації дбайливо дібрали серед найважливіших настанов ці повчання, щоб їх використовували сучасники.

Кожне повчання — текст, відео або трансляція наживо — містить основну інформацію стосовно того, як користуватися цими методами, а додаткові пояснення можна отримати в наших центрах Діамантового шляху по всьому світові. У кожному з них є досвідчені вчителі, які тривалий час вивчали ці теми.